Клиенты по предварительной записи обслуживаются вне очереди! 

Мінімальна інгібуюча концентрація

Мінімальна інгібуюча концентрація

За допомогою кількісного методу визначення чутливості, що використовуємо і ми, можна визначати мінімальну інгібуючу (пригнічуючу) концентрацію (МІК, МПК, MIC) – точну концентрацію антибіотика, потрібну для пригнічення росту патогенного мікроорганізму.

Інтерпретація результатів мікробіологічного дослідження
1 Питання: З урахуванням конкретної інформації про хворобу пацієнта та маючи результат мікробіологічного дослідження з ідентифікації збудника та його чутливості до антибіотиків, чому ви не можете просто вибрати антибіотик з найнижчою мінімальною пригнічуючою концентрацією (МПК)?

Мінімальна інгібуюча (пригнічуюча) концентрація (МІК, МПК, MIC) – дуже корисна при виборі найкращого протимікробного засобу для пацієнта з урахуванням результатів бакпосіву та чутливості збудника до антибіотиків. Однак, щоб зробити це найефективніше, потрібно враховувати фармакокінетичні та фармакодинамічні властивості антимікробних засобів.

Фармакокінетика описує те, що організм пацієнта «робить» з препаратом (абсорбцію, розподіл, метаболізм та виведення). Фармакокінетичні параметри включають в себе:

1. Пікову концентрацію (Cmax),
2. AUC24 (площа під кривою концентрація - час для 24-годинного періоду дії антибіотика, AUC – area under curve),
3. Time>MIC  – час, поки концентрация антибіотика вище MIC.

Фармакодинаміка описує взаємодію між антибактеріальним агентом і патогеном (що препарат робить для інфікованого організму). Найбільш розповсюдженим параметром, що використовується для визначення фармакодинамики антибіотиків є MIC.

Найважливіші парні кореляти, від яких залежить результат ерадикації та успішне клінічне лікування:

  1. Cmax / MIC
  2. Time>MIC
  3. AUC / MIC

Для концентрационно-залежних антибіотиків (с вираженим постантибіотичним эфектом ), таких як фторхінолони й аміноглікозиди, Сmax / MIC або AUC/MIC найбільш тісно корелює з клінічними і мікробіологічними результатами.

Для антибіотиків, залежних від часу дії, таких як бета-лактами, відсоток часу, протягом інтервалу дозування, коли концентрація препарату залишається вище MIC є параметром (Time>MIC), що найкраще пророкує результати.

Параметр,
що визначає ефективність антибіотика

Time>MIC

AUC/MIC

Сmax /MIC

Приклади

Пеніциліни, цефало-спорини, карбапенеми, макроліди

Азаліди, фторхінолони, аміноглікозиди, кетоліди, ванкоміцин

Фторхінолони, аміноглікозиди

Дія
препарату на мікроорганізм

Залежить від часу дії

Залежить від  концентрації  

Мета терапії

Оптимізація тривалості дії

Досягнення максимальної концентрації 

Маючи в розпорядженні відомості про величину MIC для збудника і концентрації антибактеріальних препаратів в крові хворого, можна:

1.передбачити ефективність лікування;
2.провести корекцію дози для досягнення оптимального (відповідно MIC) рівня концентрації антибактеріальних препаратів в крові;
3.при надмірно високому рівні концентрації антибактеріальних препаратів знизити дозу. Це дозволить, не змінюючи ефективності лікування, зменшити ризик токсичних ефектів (актуально, наприклад, для аміноглікозидів, рифампіцину та ін.).
4.Визначення концентрації антибактеріальних препаратів і MIC дозволяє
знизити тривалість перебування хворого у відділенні інтенсивної терапії,
•істотно зменшити смертність хворих і
число випадків неефективного застосування антибактеріальних препаратів.
5.Одночасне дослідження фармакокінетики антибактеріальних препаратів і MIC збудника досить трудомістке і дорого навіть для країн з розвиненою економікою. Разом з тим не викликає сумнівів необхідність подібних досліджень у ряду категорій хворих:
1.у пацієнтів з важкими, загрозливими для життя інфекціями;
2.у хворих з нозокомиальной (внутрішньолікарняною) інфекцією;
3.при використанні потенційно токсичних антибактеріальних препаратів.

Важливо також розуміти:

•Фармакокінетичні та фармакодинамічні моделі завжди спираються на середньопопуляційні показники MIC і усереднені дані щодо фармакокінетики антибактеріальних препаратів.
•Фармакокінетичні та фармакодинамічні моделі рідко враховують дані про токсичність антибактеріальних препаратів і їх фармакокінетичну взаємодію.
•За рамками досліджень часто залишаються:
•інфекції, викликані декількома мікроорганізмами,
•захворювання, викликані «рідкісними» збудниками,
•а також мікроорганізмами, які не дають росту на стандартних середовищах,
•фармакоекономічні аспекти застосування антибактеріальних препаратів і т.д.

 Пам`ятайте, лікування безпосередньо залежить від правильного діагнозу!
Не займайтеся самолікуванням — звертайтеся до лікаря!