Перелік лабораторних досліджень
Перелік лабораторних досліджень

Виявлення міцеліальних та дріжджоподібних грибів (близько 200 видів) в стерильних рідинах, пунктатах, аспіратах. Без визначення чутливості до антимікотиків.

Артикул: 1095
550 грн

Виявлення міцеліальних та дріжджоподібних грибів (близько 200 видів) в стерильних рідинах, пунктатах, аспіратах. Без визначення чутливості до антимікотиків.

За останні 20 років кількість грибкових інфекцій (мікозів) різко зросла. Це пов'язано переважно з впровадженням нових медичних технологій (пересадка органів, пересадка кісткового мозку) і значним збільшенням числа пацієнтів з імунодефіцитом (хворі на СНІД, онкохворі). Спектр збудників мікозів швидко розширюється, в даний час відомо понад 600 видів грибів, що викликають захворювання у людини.
Клінічні прояви інфекцій, обумовлених грибами, широко варіюють від відносно нешкідливих поверхневих уражень слизових оболонок і шкіри до загрозливих для життя інвазивних (пов’язаних із проникненням грибів у органи і тканини) мікозів, при яких можуть вражатися практично будь-які органи.
Діагностика інвазивних мікозів дуже складна. Це пояснюється не тільки труднощами в отриманні культури грибів, але і в інтерпретації результатів досліджень, оскільки грибами, як дріжджовими, так і міцеліальними, можлива колонізація слизових оболонок, контамінація досліджуваних зразків. У зв'язку з цим діагностика інвазивних мікозів ґрунтується на комплексному підході, що включає не тільки результати мікологічних (культуральних) і серологічних (визначення антигену грибів) досліджень, а також клінічні симптоми грибкової інфекції, дані допоміжних методів досліджень (комп'ютерна або магнітно-резонансна томографія, ультразвукове дослідження).
Важливою особливістю інвазивних мікозів в даний час є висока частота збудників, резистентних до антимікотиків (наприклад, Fusarium spp., Scedosporium spp., Rhizopus spp., Mucor spp. та ін). Крім того, все частіше зустрічаються збудники інвазивного кандидозу, зокрема Candida glabrata та Candida krusei, які відрізняються стійкістю до триазолів I покоління і зниженою чутливістю до амфотерицину В. Відмічено появу Aspergillus spp., резистентних до амфотерицину В і ітраконазолу.
Клінічні прояви інвазивних мікозів неспецифічні і встановити діагноз тільки на основі клінічних ознак неможливо. В зв’язку з цим проводиться мікробіологічна діагностика інвазивних мікозів, яка включає в себе мікроскопічне дослідження, при якому виявляються характерні морфологічні особливості збудника і мікологічне (культуральне) дослідження, тобто виділення чистої культури збудника з подальшою ідентифікацією і визначенням його чутливості до антимікотиків (протигрибкових препаратів). Крім цього, визначення виду збудника, тобто його ідентифікація, може мати епідеміологічне значення і вказувати на наявність спалаху внутрішньо лікарняних мікозів. 
Також, інтерпретація результатів дослідження може залежать від виду виділеного гриба. Найбільш розповсюджені збудники інвазивних мікозів – це Candida spp,. Aspergillus spp. і Cryptococcus neoformans, а також мукороміцети та гіалогіфоміцети. Мікроскопічні гриби (мікроміцети), які викликають мікози, є представниками окремого царства живих організмів і значно відрізняються від інших збудників інфекцій. Тому, потрібен особливий підхід до діагностики і лікування мікозів. 
Гриби роду Aspergillus – є основними збудниками мікозів – аспергильозу. Відомо близько 20 видів роду Aspergillus, і частіше збудниками інвазивного мікозу є Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus і Aspergillus niger. Ідентифікація виду збудника аспергильозу має клінічне значення в зв’язку з їх різною чутливістю до антимікотиків. Збудники аспергильозу розповсюдженні кругом, їх виділяють з грунту, пилу, гниючих рослин, компонентах будівлі, системах вентиляції та водопостачання, харчових продуктів. Інфікування зазвичай відбувається при інгаляції (вдиханні) конідій Aspergillus spp. з повітряv, інші шляхи (харчовий, травматична імплантація збудника, при опіках та ін..) мають менше значення. Від людини до людини будь-які форми аспергильозу не передаються. Частіше за все зоною зараження збудниками аспергильозу є респіраторний тракт, а легені та навколоносові пазухи - основними місцями ураження. Серед інвазивних аспергільозних інфекцій на перше місце (90% уражень) слід поставити аспергильоз легенів – тяжке захворювання з первинним ураженням легенів і, не рідко, придаткових пазух носа, гортані, трахеї та бронхів, з можливою дисемінацією на шкіру та внутрішні органи. В центральній нервовій системі розповсюджується у вигляді абсцесів головного мозку, менінгіту; відмічають також міокардит, перикардит, ендокардит, остеомієліт. Крім того, аспергіли можуть бути причиною виникнення бронхіальної астми та алергічного бронхолегеневого аспергильозу.
Мікробіологічна діагностика мікозів дозволяє встановити вид гриба, що неможливо при мікроскопії,  а також визначити чутливість до антимікотиків (протигрибкових препаратів).  

 

 Властивості

 Тип біоматеріалу

- Венозна кров ( венепункція)
- Спинномозкова ( ліквор), плевральна, синовіальна та інші стерильні рідини, у тому числі сеча
- Біоптати рідкі ( аспірати , пунктати)
- Біоптати щільні

 Аналізатори

 Прилад MALDI-TOF Vitek MS

 Ідентифікація

 При ідентифікації мікроорганізмів  використовується

 метод MALDI-TOF/OPTIK

Термін виконання:     до 30 діб*

*Лабораторія залишає за собою право подовження терміну виконання дослідження в наступних випадках:
-при здачі біоматеріалу в суботу;
-отримані результати потребують підтвердження або повторного дослідження;
-форс-мажорні обставини;

-вказані терміни виконання досліджень є орієнтовними і можуть змінюватися у разі потреби додаткової перевірки. Терміни виконання досліджень вказані без врахування дня здачі біоматеріалу.

Прийом матеріалу для дослідження.

Зверніть увагу, час прийому біоматеріалу в відділеннях медичного сервісу (ВМС) може відрізнятися.

- Обов'язкова наявність  флакону Сабуро . Флакон видається виключно лабораторією!

Можна отримати в будь-якому відділенні медичного сервісу, після попередньої оплати дослідження.

- Дослідження слід проводити до початку лікування антимікробними, протигрибковими, імунобіологічними препаратами або не раніше ніж через 14 днів після закінчення прийому препаратів.

Правила відбору:

- Виконується кваліфікованим персоналом Вашого медичного закладу.

Правила транспортування:

Венозна кров, венепункція:

Доставити в лабораторію не пізніше 24 годин з моменту відбору при кімнатній температурі (18-22 оС).  До транспортування посів зберігати в темному місці при кімнатній температурі.

Спинномозкова рідина (ліквор), синовіальна, плевральна так інші стерильні рідини у тому числі сеча:

Доставити в лабораторію не пізніше 24 годин з моменту відбору при кімнатній температурі (18-22о С).  До транспортування посів зберігати в темному місці при кімнатній температурі.

Біоптати (щільні, рідкі):

Рідкі біоптати, відібрані в стерильний шприц, доставити в лабораторію протягом 12 годин при кімнатній температурі (18-22о С). Якщо на тампон, який поміщено в транспортне середовище Еймса з вугіллям, то доставити в лабораторію не пізніше 24 годин з моменту відбору при кімнатній температурі (18-22о С).    

Щільні біоптати, відібрані в середовище Сабуро, доставити в лабораторію протягом 12 годин при кімнатній температурі (18-22о С). 

Результат оцінюється тільки лікарем з урахуванням клінічної картини захворювання.

 

Властивості
Термін виконання, робочих днів до 30 діб