Перелік лабораторних досліджень
Перелік лабораторних досліджень

Комплексне дослідження біоптатів: ідентифікація мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК.

Артикул: 1036
999 грн

Комплексне дослідження біоптатів: ідентифікація мікроорганізмів, грибів candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК.

Короткий опис: 

Мікробіологічне дослідження біоптатів – бактеріологічний посів шматочків органів та тканин на наявність умовно патогенних і патогенних мікроорганізмів. Також це дослідження передбачає постановку тесту на чутливість до антимікробних препаратів виділеного патогенного агенту, що дозволяє підібрати максимально ефективний антибіотик для адекватного лікування. Даний аналіз дозволяє уникнути хибних результатів при ідентифікації мікроорганізмів та підборі до них антибіотиків.  

Зверніть увагу!

- Разом з високою точністю та інформативністю цього методу, проведення біопсії пов’язано з рядом труднощів.
- Найкращі результати мікробіологічного дослідження можливо отримати при негайній доставці біологічного матеріалу до лабораторії, і, що не менш важливо, при негайному початку дослідження. 

Це дослідження може мати таку назву: 

- Посів біоптатів на мікрофлору і чутливість до антибіотиків.
- Бактеріологічний аналіз біоптатів.
- Лабораторна діагностика біоптатів на визначення збудників запальних захворювань з постановкою антибіотикограми.
- Бактеріологічний посів матеріалу, отриманого шляхом біопсії зі стерильних порожнин , шматочків тканин та органів.

 Властивості

 Тип біоматеріалу

-Біоптати рідкі (аспірати, пунктати,ексудати, вміст дренажів тощо)

-Біоптати щільні 

 Аналізатори

 Автоматичний мікробіологічний аналізатор Vitek 2 Compact   

 Прилад MALDI-TOF Vitek MS

 Ідентифікація

 При ідентифікації мікроорганізмів  використовується

 метод МАС-спектрометрії (MALDI –TOF)  

 Виявлення чутливості до   антибіотиків (AST)

 Результат дослідження видається в MIC.  

 Мінімальна Інгібуюча Концентрація антибіотика - це показник дії   антибіотика на бактеріальну культуру, рівний його мінімальній концентрації,   при якій відбувається повне пригнічення росту бактерій

Термін виконання:     3-5 доби*

*Лабораторія залишає за собою право подовження терміну виконання дослідження в наступних випадках:
-при здачі біоматеріалу в суботу;
-отримані результати потребують підтвердження або повторного дослідження;
-форс-мажорні обставини.

Прийом матеріалу для дослідження.

Зверніть увагу, час прийому біоматеріалу в відділеннях медичного сервісу (ВМС) може відрізнятися.

 Особливості підготовки до відбору матеріалу залежать від виду матерілу і рекомендуються лікарем, який проводить відбір біопсії.

Правила відбору

!!! Виконується кваліфікованим персоналом Вашого медичного закладу.

Правила транспортування

Біоптати рідкі (аспірати, пунктати, ексудати, вміст дренажів тощо): 

- Матеріал, відібраний на тампон з транспортним середовищем Еймса з вугіллям, доставити в лабораторію не пізніше 24 годин з моменту відбору при кімнатній температурі (18-22 оС).

- Матеріал, відібраний у стерильний шприц (після відбору необхідно підняти шприц вертикально голкою вверх, видалити все повітря зі шприца, в тому числі з голки, голку закрити ковпачком) доставити в лабораторію протягом 2 годин при кімнатній температурі (18-22 оС).

- Матеріал, відібраний у стерильну ємність, доставити в лабораторію протягом 2 годин при кімнатній температурі (18-22 оС).

Зверніть увагу!

При неможливості доставити рідкий матеріал у шприці чи еппендорфі протягом 2 год:

Відібраним рідким матеріалом  просочують тампон, який поміщають у транспортне середовище  Еймса з вугіллямдоставити в лабораторію не пізніше 24 годин з моменту відбору при кімнатній температурі (18-22 оС).

Біоптати щільні

- Обов'язкова наявність транспортного середовища THIO-DФлакон видається виключно лабораторією!

Доставити в лабораторію протягом 2 год при кімнатній температурі.
АБО
у термостаті при температурі 37,0 С протягом 24 год до приїзду кур'єра
.

Результат оцінюється тільки лікарем з урахуванням клінічної картини захворювання.

 

Властивості
Термін виконання, робочих днів 3-5 доби