Перелік лабораторних досліджень
Перелік лабораторних досліджень

Комплексне дослідження біоптатів ендометрію/хоріону: ідентифікація аеробних та анаеробних мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК.

Артикул: 1063
1848 грн

Комплексне дослідження біоптатів ендометрію/хоріону: ідентифікація аеробних та анаеробних мікроорганізмів, грибів Candida spp. Попередній результат. Антибіотикограма з МІК. Антимікотикограма з МІК.

Короткий опис: 

Мікробіологічне дослідження при патології вагітності використовується з метою встановлення інфекційної природи захворювання і вибору тактики лікування.

Це дослідження може мати таку назву: 
- Бактеріологічне дослідження ендометрію.
- Посів матеріалу із матки на мікрофлору і визначення чутливості до антибіотиків.
- Мікробіологічна діагностика ендометриту.

 Властивості

 Тип біоматеріалу

- Матеріал із порожнини матки
- Хоріон
- Амніотична рідина

 Аналізатори

 Автоматичний мікробіологічний аналізатор Vitek 2 Compact   

 Прилад MALDI-TOF Vitek MS

 Ідентифікація

 При ідентифікації мікроорганізмів  використовується

 метод МАС-спектрометрії (MALDI –TOF)

 Виявлення чутливості до   антибіотиків (AST)

 Результат дослідження видається в MIC.  

 Мінімальна Інгібуюча Концентрація антибіотика - це показник дії   антибіотика на бактеріальну культуру, рівний його мінімальній концентрації,   при якій відбувається повне пригнічення росту бактерій

Термін виконання:      3 - 6 діб*

*Лабораторія залишає за собою право подовження терміну виконання дослідження в наступних випадках:
-при здачі біоматеріалу в суботу;
-отримані результати потребують підтвердження або повторного дослідження;
-форс-мажорні обставини.

Прийом матеріалу для дослідження.

Зверніть увагу, час прийому біоматеріалу в відділеннях медичного сервісу (ВМС) може відрізнятися.

Матеріал із порожнини матки:

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

- Гістероскопію слід здійснювати виключно в кінці першої фази менструального циклу, оскільки в другій фазі виділяється маркер CD138, який може спотворити достовірність аналізу, показуючи штучний ендометрит через інфільтрацію.

- Аспірацію слід проводити в середині циклу, оскільки в цей період слиз насичений глікогеном.

- Відбір матеріалу для дослідження з порожнини матки необхідно проводити в асептичних умовах до вишкрібання цервікального каналу і порожнини матки.

Хоріон:

- Правила підготовки залежать від способу отримання матеріалу

- Про необхідні дії повідомляє лікар

Амніотична рідина:

- Правила підготовки залежать від способу проведення амніоцентезу. 

- Про необхідні дії повідомляє лікар

Правила відбору:

- Виконується кваліфікованим персоналом Вашого медичного закладу.

Правила транспортування:

Матеріал із порожнини матки:

- Доставити в лабораторію протягом 2 годин.

Хоріон:

-Доставити в лабораторію протягом 2 годин.
АБО
зберігати у термостаті при температурі 37 оС протягом 24 год до приїзду кур'єра

Амніотична рідина:

Доставити в лабораторію якнайшвидше. 
Але у випадку неможливості швидкої доставки допускається зберігання при кімнатній температурі (18-22 оС) до 24 годин.

Результат оцінюється тільки лікарем з урахуванням клінічної картини захворювання.

Властивості
Термін виконання, робочих днів 3 - 6 діб