Клієнти за попереднім записом обслуговуються позачергово! 

Ферменти

Ферменти

Артикул Термін Вартість
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Метод: Auto Доступний виїзд додому

1246 1 доба 60 грн Замовити
1247 8 годин 120 грн Терміново
Альфа-амілаза

Метод: Auto Доступний виїзд додому

1248 2 доби 60 грн Замовити
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

Метод: Auto Доступний виїзд додому

1250 1 доба 60 грн Замовити
1251 8 годин 120 грн Терміново
Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ)

Метод: Auto Доступний виїзд додому

1252 1 доба 60 грн Замовити
1253 8 годин 120 грн Терміново
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

Метод: Auto Доступний виїзд додому

1258 1 доба 60 грн Замовити
1259 8 годин 120 грн Терміново
Лужна фосфатаза (ЛФ)

Метод: Auto Доступний виїзд додому

1260 1 доба 60 грн Замовити
1261 8 годин 120 грн Терміново
Ліпаза

Метод: Auto Доступний виїзд додому

1262 2 доби 85 грн Замовити
Панкреатична амілаза

Метод: Auto Доступний виїзд додому

1264 2 доби 80 грн Замовити

Ферменти

В біохімічному аналізі крові часто визначають активність ферментів. Ферменти представляють собою білкові молекули, які прискорюють протікання біохімічних процесів в організмі людини. Майже кожен фізіологічний процес в організмі пов'язаний з ферментативною активністю, тому рівень активності відповідного ферменту може охарактеризувати, наскільки здоровий конкретний орган, та вказати на можливі патології.