Перелік лабораторних досліджень
Перелік лабораторних досліджень

Фібриноген

Артикул: 1208
80 грн

ФІБРИНОГЕН

Короткий опис: Фібриноген (фактор I) – перший фактор згортання крові, що виробляється в печінці. Завдяки дії коагуляційного каскаду та активних ферментів плазми він перетворюється на фібрин, який бере участь в утворенні кров'яного згустку і тромбу. Фібриноген є також гострофазовим білком. Детальніше читайте тут.

Синоніми: Fibrinogen, Fb

Тип біоматеріалу: Венозна кров 

Метод: Коагулометричний

Аналізатор: HumaClot Junior (Human GmbH, Німеччина)

Референтні значення: - 2.0 – 4.0 г/л

 


ФІБРИНОГЕН

Загальна інформація про дослідження:

Коагулограма - це комплексне дослідження системи гемостазу. Система гемостазу складається з багатьох біологічних речовин і біохімічних механізмів, які забезпечують збереження рідкого стану крові, попереджають і припиняють кровотечі. Вона підтримує баланс між згортальними та  протизгортальними факторами. Значні порушення компенсаторних механізмів гемостазу проявляються процесами гіперкоагуляції (надмірного тромбоутворення), або гіпокоагуляції (кровотечі), які можуть загрожувати життю пацієнта.
При пошкодженні тканин і судин компоненти плазми (фактори згортання) беруть участь у каскаді біохімічних реакцій, результатом яких є утворення фібринового згустку.                                          

Коагулограма визначає кілька найважливіших показників системи гемостазу:
- протромбінового часу ПТЧ, % протромбіну за Квіком, МНВ / INR(міжнародне нормалізоване відношення);
- тромбінового часу (ТЧ);    
- активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ);
- фібриногену.                                                                                                                                            

Оцінка проводиться окремо кожного показника.

Протромбіновий час (ПТЧ) - це час формування тромбінового згустку при додаванні в плазму іонів кальцію та тканинного тромбопластину. Показник дозволяє оцінити стан зовнішнього шляху згортання крові, пов'язані з дефіцитом або дефектом фібриногену (фактора I), протромбіну (фактора II), факторів V (проакцелерина), VII (проконвертина), X (фактора Стюарта-Прауэра).
МНВ (міжнародне нормалізоване відношення INR) -  це стандартизований у відповідності із міжнародними рекомендаціями показник протромбінового тесту. Він обчислюється за формулою: (протромбіновий час пацієнта / протромбіновий час контролю) х МІЧ, де МІЧ (міжнародний індекс чутливості) – коефіцієнт чутливості тромбопластину щодо міжнародного стандарту.  Головна мета визначення МНВ - контроль прийому хворими непрямих антикоагулянтів.

Подовження протромбінового часу (ПТЧ) та МНВ характерно для:
(Свідчить про можливий дефіцит факторів зовнішнього шляху згортання та схильності до підвищеної кровоточивості):

- захворювань печінки (цироз печінки, хронічні гепатити);
- обструкції жовчовивідних шляхів, механічної жовтяниці;
- раку підшлункової залози;
- нефротичного синдрому;
- геморагічної хвороби новонароджених;
- дефіциту вітаміну К при ентеропатіях, кишкових дизбактеріозах;
- амілоїдозу;
- ДВЗ-синдрому (дисеміноване внутрішньосудинне згортання)  в період гіпокоагуляції;
- спадкового дефіциту факторів згортання (II,V,VII,X);
- зниження рівня фібриногену або його відсутності;
- перорального прийому антикоагулянтів (варфарин, мереван).

Скорочення протромбінового часу (ПТЧ) та МНВ  характерно для:
(Вказує на схильність до утворення тромбів):

- ДВЗ-синдрому (період гіперкоагуляції);
- тромбозу і тромбоемболії судин;
- поліцитемії;
- активації фібринолізу;
- підвищення активності VII фактора;
- вагітності (останні місяці).

Тромбіновий час (ТЧ) - час, необхідний для перетворення фібриногену у фібрин і формування фібринового згустку при додаванні до цитратної плазми тромбіну (фактор ІІа). Будь-які порушення з боку кількості, або функціональної повноцінності фібриногену, рівня синтезу тромбіну і наявності інгібіторів будуть приводити до зміни часу. Визначення тромбінового часу (ТЧ) є необхідним для виявлення причин порушень гемостазу (підвищеної кровоточивості/схильності до тромбозів). Оцінка тромбінового часу (ТЧ)  використовується для контролю антикоагулянтної терапії, моніторингу перебігу ДВЗ-синдрому (зміна стадій гіперкоагуляції гіпокоагуляцією).

Подовження тромбінового часу (ТЧ) характерно для:

- гіпо- / дис- / афібриногенемії;
- ДВЗ-синдромуу;
- захворювань печінки;
- гепаринотерапії;
- наявності продуктів розпаду фібриногену/фібрину;
- вагітності, періоду новонародженості.

Скорочення тромбінового часу (ТЧ) характерно для:

- різкого збільшення рівня фібриногену;
- тромбоцитозу.
Тромбіновий час (ТЧ) у новонароджених в нормі більше, ніж у дорослих.

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) - коагуляційний тест, який дозволяє виявити наявність і характер змін у внутрішньому шляху гемостазу. Тривалість АЧТЧ залежить від рівня високомолекулярного кініногену, прекаллікреіну і факторів згортання XII, XI, VIII і менш чутливе при змінах рівнів факторів X, V, протромбіну і фібриногену. АЧТЧ визначають за тривалістю утворення кров'яного згустку після додавання в пробу крові іонів кальцію і парціального тромбопластину. АЧТЧ -  маркер дефіциту факторів внутрішнього шляху гемостазу. Збільшення АЧТЧ пов'язано з підвищеним ризиком кровотеч, зменшення – з тромбозом. Даний показник окремо використовують для контролю терапії прямими антикоагулянтами (гепарин).

Збільшення АЧТЧ  в коагулограмі характерно для:
(Вказує на переважання гіпокоагуляції):

- дефіциту факторів VIII (гемофілія А), IX (гемофілія В), XI, XII, X, V, II;
- дефіциту фактора Віллебранда;
- дефіциту прекаллікреіну;
- гіпо - або афібриногенемії;
- дефіциту вітаміну К;
- ДВЗ-синдрому (хронічний або гострий період гіпокоагуляції);
- цирозу печінки, печінкової недостатності;
- мальабсорбції;
- лейкозу;
- застосування прямих і непрямих антикоагулянтів і фібринолітиків.

Зменшення АЧТЧ в коагулограмі характерно для:
(Вказує на переважання тромбоутворення).

- ДВЗ-синдром (фаза гіперкоагуляції);
- злоякісні новоутворення;
- гостра крововтрата.

Фібриноген – фактор згортання крові, що виробляється в печінці. Завдяки дії коагуляційного каскаду та активних ферментів плазми він перетворюється у фібрин, який бере участь в утворенні кров'яного згустку і тромбу. Дефіцит фібриногену може бути первинним (внаслідок генетичних порушень), або вторинним (із-за надмірного споживання в біохімічних реакціях), що проявляється порушенням утворення стабільного тромбу і підвищеною кровоточивістю.
Фібриноген є також гострофазовим білком, його концентрація в крові підвищується при захворюваннях, що супроводжуються пошкодженням тканин і запаленням. Визначення рівня фібриногену в складі коагулограми має значення в діагностиці захворювань з підвищеною кровоточивістю або тромбоутвореннями, а також для оцінки синтетичної функції печінки і ризику серцево-судинних захворювань з ускладненнями.

Підвищення рівня фібриногену в коагулограмі характерно для:
(Вказує на підвищений ризик утворення тромбів і розвитку серцево-судинних ускладнень):

- запальних інфекційних захворювань;
- аутоімунних захворювань (ревматоїдний артрит, реактивний артрит);
- серцево-судинних захворювань;
- атеросклерозу;
- підгострого, хронічного ДВЗ-синдрому;
- оперативних втручань, травм, опіків;
- післяопераційного періоду;
- захворювань нирок (пієлонефрит, гломерулонефрит,  нефротичний синдром);
- новоутворень;
- колагенозів;

Зниження рівня фібриногену в коагулограмі характерно для:
(Може свідчити про підвищений ризик кровотечі):

- дисфібриногенемії;
- ДВЗ-синдрому;
- фібринолізу;
- гемофілії А і В;
- патології печінки (гепатит, цироз, токсичні або харчові отруєння);
- тромболітичної терапії.

Зверніть увагу! 

Для адекватної оцінки динаміки показника аналіз варто повторювати за однакових умов (час здачі біоматеріалу, лабораторія, обладнання, інтервал між прийомом ліків тощо).

Важливо! 

Інтерпретацію лабораторних результатів здійснює тільки лікар!

Перелік літератури:

Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. М.: Медицина, 2000.
Лифшиц В.М., Сидельникова В.И. Биохимические анализы в клинике. 2-е изд, - М., Медицинское информационное агентство, 2001.
Ингерлейб М.Б. - Полный справочник анализов и исследований в медицине. М. - Тверь, «Триада», 2006.
Fischbach F.T., Dunning M.B. A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests, 8th Ed. Lippincott Williams & Wilkins.

Пам`ятайте, лікування безпосередньо залежить від правильного діагнозу!
Не займайтеся самолікуванням — звертайтеся до лікаря!

Термін виконання: 24 години (Терміново 4 години)

*Лабораторія залишає за собою право подовження терміну виконання дослідження в наступних випадках:
- при здачі біоматеріалу в суботу;
- отримані результати потребують підтвердження або повторного дослідження;
- форс-мажорні обставини.

Час забору матеріалу:

- будні дні:    з 7.30 до 11.00 (натщесердце)
- субота: з 8.00 до 11.00 (натщесердце)

 • - Відбір крові проводиться зранку натщесерце (від 8 до 12 годин без прийому їжі), забороняється вживати сік, каву, чай. Дозволено пити чисту негазовану воду.
 • - Здавати кров необхідно до проведення будь-яких медичних процедур (рентгенологічного обстеження, мануального огляду, функціональної діагностики, фізіотерапевтичних процедур тощо).
 • - За 24 години до проведення аналізу уникати переїдання.
 • - Перед здачею біоматеріалу необхідно 10-20 хвилин відпочити.
 • - Дітей до 5 років перед здачею крові бажано поїти кип'яченою водою (порціями до 200 мл протягом 30 хвилин);     
 • - Для грудних дітей перед здачею крові слід витримати максимально можливу паузу між годуванням.
 • - Попередити перед дослідженням про прийом антикоагулянтів.

      НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ:

 • - Фізичне та емоційне навантаження за 24-48 годин до дослідження.
 • - Вживання алкоголю за 24 години до дослідження.
 • - Паління мінімум за 3 години до дослідження.
 • - Прийом гормональних препаратів за 48 годин до дослідження (якщо це можливо).

Виконується кваліфікованим персоналом заборного пункту або Вашого медичного закладу.

Властивості
Метод автоматичний
Термін виконання, робочих днів 1 доба