Перелік лабораторних досліджень
Перелік лабораторних досліджень

Пакетне дослідження «Нирковий профіль »

Артикул: 1281
245 грн

Пакетне дослідження «Нирковий профіль»:

Креатинін, арт.1230

Сечова кислота, арт.1232

Сечовина, арт.1234

Загальний білок, арт.1228

Аналіз сечі загальний: 13 показників + мікроскопія осаду (глюкоза, кетони, рН, білок, нітрити, питома вага, уробіліноген, кров, лейкоцити, аскорбінова кислота, мікроальбумін, креатинін, білірубін), арт.1217

 

Тип біоматеріалу: Венозна кров, сеча


Даний пакет дозволяє провести комплексне дослідження і оцінити показники здоров'я Ваших нирок на основі аналізу крові та сечі за кількома показниками:

Креатинін — кінцевий продукт обміну білків в організмі теплокровних тварин та людини. Креатинін утворюється у м'язах та виділяється у кров. Креатинін бере участь в енергетичному обміні м'язової та інших тканин. З організму виводиться нирками з сечею, тому показник концентрації креатиніну в плазмі крові є важливим показником функції нирок.
Концентрація креатиніну в крові залежить від об'єму м'язової маси, тому для чоловіків допустимі більш високі показники концентрації креатиніну в плазмі крові, ніж для жінок. Оскільки м'язова маса для певної особи досить стабільна, рівень креатиніну у крові теж є досить стабільним показником.

Сечова кислота — органічна сполука з формулою C5H4N4O3, це продукт обміну пуринових нуклеозидів, що входять до складу нуклеїнових кислот (РНК і ДНК). Вона може утворюватися як з продуктів, що надходять з їжею, так і в результаті розпаду власних нуклеїнових кислот організму. З печінки сечова кислота транспортується плазмою в нирки, де фільтрується і виділяється близько 70%. У плазмі крові сечова кислота знаходиться у вигляді солі — урата натрію. Ця сіль має низьку розчинність, і при концентрації трохи вище норми можуть утворюватися кристали.
Надлишок сечової кислоти утворюэться при:

 1. надмірному руйнуванні нуклеїнових кислот,
 2. масовій загибелі клітин або
 3. її недостатньому виведенні (нирками).

Рівень сечової кислоти в крові нестійкий і пов'язаний з віком, статтю, вживанням алкоголю, курінням, вмістом холестерину і тригліцеридів в організмі.

Сечовина — кінцевий продукт метаболізму білків в організмі. Основне місце утворення сечовини — печінка. Більшіста частина сечовини виводиться шляхом клубочкової фільтрації (в нирках), при цьому 40-60% всмоктується назад у кровотік. Відсоток зворотного всмоктування в канальцях нирок залежить від швидкості течії в канальцях і від концентрації антидіуретичного гормону (АДГ). Зміни концентрації сечовини в крові і в сечі прямо пропорційні кількості білку в дієті і обернено пропорційні анаболізму клітин під час росту, залежать від стану вагітності, хвороби чи одужання. Крім того, концентрація сечовини в плазмі залежить від всмоктування в нирках: при наявності діурезу зворотне всмоктування сечовини в кров з дистальних відділів ниркових канальців знижується до мінімуму, велика кількість сечовини виводиться з сечею і рівень сечовини в сироватці залишається низьким; якщо присутній антідіурез, наприклад, при спразі, серцевій недостатності з олігурією, сечовина повторно всмоктується з дистальних відділів канальців в кров, і рівнень сечовини в плазмі зростає. Постійно підвищений рівень сечовини у сироватці крові вказує на значні зміни клубочкової фільтрації в нирках. При нормальному надходженні білка (100 г / день) і нормальному нирковому всмоктуванні підвищення рівня сечовини у сироватці не спостерігається, аж поки швидкість клубочкової фільтрації не зменшиться до 30 мл / хв. При хронічній нирковій недостатності з поліурією або блювотою, з супутньою діареєю, печінковою недостатністю, рівень сечовини може збільшуватися не набагато вище, ніж прогнозувалося. З іншого боку, при хронічній нирковій недостатності з олігурією, збільшенням споживання білків, серцевою недостатністю, кровотечами в травному тракті, рівень сечовини може ставати вище, ніж очікувалося.

Калій (К+) є основним електролітом (катіоном) і компонентом внутрішньоклітинної буферної системи. 90% калію зосереджено всередині клітин організму, і невелика кількость присутня в позаклітинному просторі. Переважна більшість калію (90%) знаходиться в іонній формі, а інша частина пов'язана з білками. Калій відіграє важливу роль у фізіологічних процесах скорочення м'язів, функціональної діяльності серця, проведення нервових імпульсів, ферментних процесах, в обміні речовин, підтримці кислотно-лужного балансу, осмотичного тиску, анаболізмі білка і глікогеноутворенні. Анаболічні процеси супроводжуються фіксацією K+ в клітині, а катаболічні - його вивільненням. Добове споживання калію становить 60-100 ммоль (2,34-3,9 г). Майже така ж кількість виділяється з сечею, близько 2% виводиться з каловими масами і потом. Калій з їжі всмоктується в тонкому кишечнику, а надлишок виводиться нирками (протягом 24 годин). Навіть при недостатньому споживанні продуктів, що містять калій, 40-50 мг-екв калію виводиться з сечею щодня. Калій зосереджується, в основному, в скелетних м'язах, печінці та міокарді. Разом із кальцієм і магнієм, K+ регулює скорочення серця і серцевий викид. Іони калію і натрію мають велике значення в регулюванні нирками кислотно-лужної рівноваги, при цьому іони водню замінюються на іони Na​​+ і K+ в ниркових канальцях. Бікарбонат калію є основним внутрішньоклітинним неорганічним буфером. При дефіциті калію розвивається внутрішньоклітинний ацидоз, при якому дихальні центри активують гипервентиляцію, що призводить до зниження концентрації вуглекислого газу в організмі. Зростання і зниження рівня калію в сироватці крові викликані порушеннями балансу калію. Модулятором ниркової екскреції калію і, в подальшому, його зовнішнього балансу, є: споживання калію з їжею, вміст натрію і швидкість течії у дистальних відділах канальців нирок, кислотно-лужний баланс, функція мінералокортикоїдів, реакція дистальних канальців на мінералокортикоїди, активність аніонів. Концентрація калію залежить від гормонів наднирників, які стимулюють екскрецію калію. Мінералокортикоїди прямо впливають на секрецію калію в дистальних відділах канальців, глюкокортикоїди діють опосередковано, збільшуючи швидкість клубочкової фільтрації і сечовиділення, а також підвищуючи рівні натрію в дистальних відділах канальців. При наявності метаболічного або дихального алкалозу, К+ надходить в клітини, викликаючи гіпокаліємію, пов'язану з наростанням екскреції калію з сечею. При гострому метаболічному ацидозі, викликаному неорганічними кислотами (NH4Cl, HCl), K+ виходить з клітини в обмін на Н+, що призводить до гострої гіперкаліємії; при ацидозі, викликаному органічними кислотами (лактат, кетонові тіла), гіперкаліємія з'являється вдруге після волемічного виснаження і зниження швидкості сечовиділення. Зміни калієвого обміну визначаються разом з порушеннями водно-сольового і кислотно-лужного балансу і з характерними змінами ЕКГ, що відбулися в умовах змін концентрації калію. Концентрація калію в крові менше 3,5 ммоль / л (гіпокаліємія) може призвести до важких порушень: порушення серцевого ритму, слабкості м'язів, появи паралічів, припинення перистальтики кишечника, запорів, здуття живота, підвищеної стомлюваності. Збільшення концентрації калію в крові вище 5,1 ммоль / л (гіперкаліємія) супроводжується порушеннями ритму серця, при дуже високих концентраціях калію в крові (до 12-13 ммоль / л) можлива зупинка діяльності серця або параліч дихальних м'язів.

Загальний білок. Плазма містить більше 300 різних білків: ферменти, інгібітори ферментів, фактори згортання крові, антитіла, транспортні білки. Синтез білків плазми крові, в основному, здійснюється в клітинах печінки і ретикулоендотеліальної системи. Концентрація загального білка в сироватці залежить, головним чином, від синтезу і розпаду двох основних білкових фракцій - альбуміну і глобулінів. На швидкість синтезу білка в організмі людини впливає багато факторів: характер харчування, засвоєння їжі, інтоксикації, втрати білка в результаті кровотеч, з раневим виділенням, з сечею. Функції білків плазми: підтримка колоїдно-осмотичного тиску, активна участь в процесах згортання крові, підтримка сталості рН крові, транспортна функція - перенесення ліпідів, білірубіну, стероїдних гормонів; участь в імунних реакціях, підтримка рівня катіонів в крові, служать резервом амінокислот і виконують регулюючу функцію (білки входять до складу гормонів, ферментів і інших біологічно активних речовин). Вміст загального білка є важливим діагностичним параметром при багатьох захворюваннях, особливо пов'язаних з вираженими порушеннями метаболізму. Тест на загальний білок визначає сукупність циркулюючих у сироватці крові білків, яка може зазнати змін як в фізіологічних умовах, так і в патологічних.

Звертаємо Вашу увагу, що замовити пакетне дослідження економічно вигідніше — вартість кожного аналізу в пакеті обійдеться дешевше, ніж при окремому замовленні.

Пам`ятайте, лікування безпосередньо залежить від правильного діагнозу!
Не займайтеся самолікуванням — звертайтеся до лікаря!

Термін виконання: 24 години
*Лабораторія залишає за собою право подовження терміну виконання дослідження в наступних випадках:
- при здачі біоматеріалу в суботу;
- отримані результати потребують підтвердження або повторного дослідження;
- форс-мажорні обставини.

Час забору матеріалу: 
- будні дні:    з 7.30 до 11.00 (натщесердце)
- субота: з 8.00 до 11.00 (натщесердце)

 • - Відбір крові проводиться зранку натщесерце (від 8 до 12 годин без прийому їжі), забороняється вжи-вати сік, каву, чай. Дозволено пити чисту негазовану воду.
 • - Здавати кров необхідно до проведення будь-яких медичних процедур (рентгенологічного обсте-ження, мануального огляду, функціональної діагностики, фізіотерапевтичних процедур тощо).
 • - За 24 години до проведення аналізу уникати переїдання.
 • - Перед здачею біо-матеріалу необхідно 10-20 хвилин відпочити.
 • - Дітей до 5 років перед здачею крові бажано поїти кип'яченою водою (порціями до 200 мл протягом 30 хвилин);     
 • - Для грудних дітей перед здачею крові слід витримати максимально можливу паузу між годуванням.
 • - Попередити перед дослідженням про прийом антикоагулянтів.

      НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ:

 • - Фізичне та емоційне навантаження за 24-48 годин до дослідження.
 • - Вживання алкоголю за 24 години до дослідження.
 • - Паління мінімум за 3 години до дослідження.
 • - Прийом гормональних препаратів за 48 годин до дослідження (якщо це можливо).

Виконується кваліфікованим персоналом заборного пункту або Вашого медичного закладу.

Властивості
Термін виконання, робочих днів 1 доба