Перелік лабораторних досліджень
Перелік лабораторних досліджень

Визначення чутливості міцеліальних грибів виділених з іншого біологічного матеріалу до антимікотиків для перорального та зовнішнього застосування, (тільки після тестів 1057, 1069)

Артикул: 1065
450 грн

(!) Даний тест є додатковим — виконується за необхідності, після тесту 1057 ВИЯВЛЕННЯ МІЦЕЛІАЛЬНИХ ГРИБІВ З ІНШОГО БІОЛОГІЧНОГ МАТЕРІАЛУ (БАЛ, БІОПТАТ І Т.Д.) БЕЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИМІКОТИКІВ, коли були виявлені міцеліальні гриби.

ВИЯВЛЕННЯ МІЦЕЛІАЛЬНИХ ГРИБІВ З ІНШОГО БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІЛУ (БАЛ, БІОПТАТ І Т.Д.) БЕЗ ДО АНТИМІКОТИКІВ (6 діючих речовини)

Короткий опис: Виявлення міцеліальних грибів - це культуральне (мікологічне) дослідження, яке є високочутливим і специфічним методом лабораторної діагностики інвазивних мікозів. Цей метод дозволяє виявити збудника грибкової інфекції з будь-якого локуса, визначити його рід та вид, чутливість до антимікотиків і відповідно провести адекватну терапію. Особливо важливий культуральний метод для діагностики латентних форм мікозів. Детальніше читайте тут. 

Синоніми: 
- Посів на виявлення міцеліальних грибів.
- Культуральний (мікологічний) метод діагностики інвазивних мікозів.
- Бактеріологічне дослідження на наявність міцеліальних грибів.
- Лабораторна діагностика мікозів.  

Тип біоматеріалу: використовується віделений мікроорганізм з раніше відібраного матеріалу


ВИЯВЛЕННЯ МІЦЕЛІАЛЬНИХ ГРИБІВ З ІНШОГО БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ (БАЛ, БІОПТАТ І Т.Д.) 

Загальна інформація про дослідження:
За останні 20 років кількість грибкових інфекцій (мікозів) різко зросла. Це пов'язано переважно з впровадженням нових медичних технологій (пересадка органів, пересадка кісткового мозку) і значним збільшенням числа пацієнтів з імунодефіцитом (хворі на СНІД, онкохворі). Спектр збудників мікозів швидко розширюється, в даний час відомо понад 400 видів грибів, що викликають захворювання у людини.
Клінічні прояви інфекцій, обумовлених грибами, широко варіюють від відносно нешкідливих поверхневих уражень слизових оболонок і шкіри до загрозливих для життя інвазивних (пов’язаних із проникненням грибів у органи і тканини) мікозів, при яких можуть вражатися практично будь-які органи.
Діагностика інвазивних мікозів дуже складна. Це пояснюється не тільки труднощами в отриманні культури грибів, але і в інтерпретації результатів досліджень, оскільки грибами, як дріжджовими, так і міцеліальними, можлива колонізація слизових оболонок, контамінація досліджуваних зразків. У зв'язку з цим діагностика інвазивних мікозів ґрунтується на комплексному підході, що включає не тільки результати мікологічних (культуральних) і серологічних (визначення антигену грибів) досліджень, а також клінічні симптоми грибкової інфекції, дані допоміжних методів досліджень (комп'ютерна або магнітно-резонансна томографія, ультразвукове дослідження).
Важливою особливістю інвазивних мікозів в даний час є висока частота збудників, резистентних до антимікотиків (наприклад, Fusarium spp., Scedosporium spp., Rhizopus spp., Mucor spp. та ін). Крім того, все частіше зустрічаються збудники інвазивного кандидозу, зокрема Candida glabrata та Candida krusei, які відрізняються стійкістю до триазолів I покоління і зниженою чутливістю до амфотерицину В. Відмічено появу Aspergillus spp., резистентних до амфотерицину В і ітраконазолу.
Клінічні прояви інвазивних мікозів неспецифічні і встановити діагноз тільки на основі клінічних ознак неможливо. В зв’язку з цим проводиться мікробіологічна діагностика інвазивних мікозів, яка включає в себе мікроскопічне дослідження, при якому виявляються характерні морфологічні особливості збудника і мікологічне (культуральне) дослідження, тобто виділення чистої культури збудника з подальшою ідентифікацією і визначенням його чутливості до антимікотиків (протигрибкових препаратів). Крім цього, визначення виду збудника, тобто його ідентифікація, може мати епідеміологічне значення і вказувати на наявність спалаху внутрішньо лікарняних мікозів.
Також, інтерпретація результатів дослідження може залежать від виду виділеного гриба. Найбільш розповсюджені збудники інвазивних мікозів – це Candida spp,. Aspergillus spp. і Cryptococcus neoformans. Мікроскопічні гриби (мікроміцети), які викликають мікози, є представниками окремого царства живих організмів і значно відрізняються від інших збудників інфекцій. Тому, потрібен особливий підхід до діагностики і лікування мікозів.
Гриби роду Aspergillus – є основними збудниками мікозів – аспергильозу. Відомо 17 видів роду Aspergillus, і частіше збудниками інвазивного мікозу є Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus і Aspergillus niger. Ідентифікація виду збудника аспергильозу має клінічне значення в зв’язку з їх різною чутливістю до антимікотиків. Збудники аспергильозу розповсюдженні кругом, їх виділяють з грунту, пилу, гниючих рослин, компонентах будівлі, системах вентиляції та водопостачання, харчових продуктів. Інфікування зазвичай відбувається при інгаляції (вдиханні) конідій Aspergillus spp. з повітряv, інші шляхи (харчовий, травматична імплантація збудника, при опіках та ін..) мають менше значення. Від людини до людини будь-які форми аспергильозу не передаються. Частіше за все зоною зараження збудниками аспергильозу є респіраторний тракт, а легені та навколоносові пазухи - основними місцями ураження. Серед інвазивних аспергільозних інфекцій на перше місце (90% уражень) слід поставити аспергильоз легенів – тяжке захворювання з первинним ураженням легенів і, не рідко, придаткових пазух носа, гортані, трахеї та бронхів, з можливою дисемінацією на шкіру та внутрішні органи. В центральній нервовій системі розповсюджується у вигляді абсцесів головного мозку, менінгіту; відмічають також міокардит, перикардит, ендокардит, остеомієліт. Крім того, аспергіли можуть бути причиною виникнення бронхіальної астми та алергічного бронхолегеневого аспергильозу.
Мікробіологічна діагностика мікозів дозволяє встановити вид гриба, що неможливо при мікроскопії, охарактеризувати ступінь обсіменіння (виявити кількість клітин міцеліального гриба в одиниці об’єму), а також визначити чутливість до антимікотиків (протигрибкових препаратів).

Зверніть увагу!
- Якщо є великий інфільтрат або їх декілька, необхідно одержати декілька проб з відповідного вогнища або декілька проб з одного великого вогнища.  
- Проведення діагностичних заходів у імунокомпрометованих хворих повинно бути невідкладними, оскільки мікози розвиваються дуже швидко і супроводжуються високою летальністю.

Важливо!
Інтерпретацію лабораторних результатів здійснює тільки лікар!

Отримані результати можуть свідчити про наявність або відсутність росту міцеліальних грибів. Якщо є ріст міцеліальних грибів, вказується їх кількісний склад в КУО/мл в досліджуваному матеріалі. При оцінці результатів мікробіологічного дослідження слід враховувати сукупність ознак в кожному конкретному випадку: дані мікроскопії досліджуваного матеріалу, результати прямого посіву, а також клінічну симптоматику захворювання і анамнез хворого.

Пам`ятайте, лікування безпосередньо залежить від правильного діагнозу!
Не займайтеся самолікуванням — звертайтеся до лікаря!

Термін виконання: 3-5 діб*
*Лабораторія залишає за собою право подовження терміну виконання дослідження в наступних випадках:
- при здачі біоматеріалу в суботу;
- отримані результати потребують підтвердження або повторного дослідження;
- форс-мажорні обставини.

 

- спеціальної підготовки до проведення дослідження на грибок не потребує. Збір матеріалу необхідно проводити до початку лікування протигрибковими препаратами. Якщо проводилась протигрибкова терапія, то за 7 днів до дослідження необхідно припинити прийом антимікотичних препаратів;
- за 3 дні до проведення дослідження слід припинити місцеве лікування (прикладання мазей, примочок, тощо);
- нігті не повинні бути пофарбовані.

Виконується кваліфікованим персоналом заборного пункту або Вашого медичного закладу.

Властивості
Термін виконання, робочих днів до 3-5 діб