Перелік лабораторних досліджень
Перелік лабораторних досліджень

Біохімічні дослідження

Дослідження біохімічних показників крові є одним з найпоширеніших методів дослідження. На основі відхилень показників від норми в цій групі аналізів лікар може отримати інформацію про функціональний стан внутрішніх органів пацієнта.  
Дані біохімічних досліджень використовуються для діагностики захворювань печінки, нирок, наднирників, підшлункової залози, серцево-судинних захворювань, виявлення анемії, ліпідного стану крові тощо.
Перелік тестів для проведення дослідження призначає лікар. Частіше за все це: глюкоза, білірубін, загальний білок, холестерин, ревмопроби тощо.

Вид: Списком / Таблицею
Показати:
Изображение
Артикул
Найменування
Термін виконання
Метод
Ціна
ПРОТРОМБІНОВИЙ ЧАС (ПТЧ), % ПРОТРОМБІНУ ЗА КВІКОМ, МНВ (INR) Короткий опис: Протромбіновий час (ПЧ) відображає час згортання плазми після додавання тромбопластин-кальцієвої суміші. % протромбіну за Квіком – активність протромбіну у відсотках. МНВ (Міжнародне нормалізоване відношення) – ста..
1204
1 доба
автоматичний
80 грн
ТРОМБІНОВИЙ ЧАС (ТЧ) Короткий опис: Тромбіновий час (ТЧ) – час, необхідний для перетворення фібриногену на фібрин і формування фібринового згустку при додаванні до цитратної плазми тромбіну (фактор ІІа). Визначається завжди разом з АЧТЧ і ПТЧ для контролю фібринолітичної і гепаринотерапії, д..
1206
1 доба
автоматичний
80 грн
ФІБРИНОГЕН Короткий опис: Фібриноген (фактор I) – перший фактор згортання крові, що виробляється в печінці. Завдяки дії коагуляційного каскаду та активних ферментів плазми він перетворюється на фібрин, який бере участь в утворенні кров'яного згустку і тромбу. Фібриноген є також гострофазовим..
1208
1 доба
автоматичний
80 грн
АКТИВОВАНИЙ ЧАСТКОВИЙ ТРОМБОПЛАСТИНОВИЙ ЧАС (АЧТЧ) Короткий опис: Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) – коагуляційний тест, який дозволяє виявити наявність і характер змін у внутрішньому шляху гемостазу. АЧТЧ визнаний оптимальним тестом моніторингу гепаринової терапії. Детальн..
1210
1 доба
автоматичний
80 грн
КОАГУЛОГРАМА (ПРОТРОМБІНОВИЙ ЧАС ПТЧ, % ПРОТРОМБІНУ ЗА КВІКОМ, МНВ / INR); ТРОМБІНОВИЙ ЧАС (ТЧ); АКТИВОВАНИЙ ЧАСТКОВИЙ ТРОМБОПЛАСТИНОВИЙ ЧАС (АЧТЧ); ФІБРИНОГЕН) Короткий опис: Коагулограма – комплексне дослідження системи гемостазу. Система гемостазу складається з багатьох біологічних речов..
1214
1 доба
автоматичний
270 грн 216 грн
- 20%
АЛЬБУМІН Короткий опис:  Білкова фракція, що становить понад 60% плазми крові. Білок альбумін постійно синтезується в печінці. Детальніше читайте тут. Синоніми: Albumin, ALB Тип біоматеріалу: Венозна кров Метод: Фотометричний, колориметричний Аналізатор: ..
1220
1 доба
автоматичний
60 грн
БІЛІРУБІН ЗАГАЛЬНИЙ Короткий опис: Білірубін загальний – пігмент крові, продукт розпаду гемоглобіну, міоглобіну і цитохромів. Це жовтий геміхромний пігмент, що утворюється в результаті розпаду гемоглобіну, міоглобіну і цитохромів в ретикулоендотеліальній системі селезінки і печінки. Один з о..
1222
1 доба
автоматичний
60 грн
БІЛІРУБІН ПРЯМИЙ Короткий опис: Прямий білірубін – продукт з'єднання вільного білірубіну з глюкуроновою кислотою, який становить до 25% від загального білірубіну. Це малотоксична водорозчинна його фракція, що утворюється в печінці. Детальніше читайте тут. Синоніми: Bilirubit Direct, ..
1224
1 доба
автоматичний
60 грн
ГЛЮКОЗА Короткий опис: Глюкоза — основний показник вуглеводного обміну, також це основний екзо- і ендогенний субстрат енергетичного обміну. Більше половини енергії, що витрачає здоровий організм, утворюється за рахунок окислення глюкози. Глюкоза та її похідні присутні в більшості органів і т..
1226
1 доба
автоматичний
60 грн
ЗАГАЛЬНИЙ БІЛОК Короткий опис: Сумарна концентрація білків, які знаходяться в сироватці крові. Детальніше читайте тут. Синоніми: Загальний протеїн, Total Protein, TProt, ТР. Тип біоматеріалу: Венозна кров  Метод: Фотометричний, колориметричний Аналізатор: ..
1228
1 доба
автоматичний
60 грн
КРЕАТИНІН Короткий опис: Креатинін – кінцевий продукт розпаду креатинфосфату в м'язах. Він виводиться з організму нирками. Детальніше читайте тут. Синоніми: Creatinine, Creat, Crea, Serum creatinine Тип біоматеріалу: Венозна кров Метод: Фотометричний, колориметричний ..
1230
1 доба
автоматичний
60 грн
СЕЧОВА КИСЛОТА Короткий опис: Сечова кислота – кінцевий продукт метаболізму пуринових залишків, що входять до складу нуклеотидів (нуклеїнових кислот). Фактично завдяки виведенню сечової кислоти з організму видаляється надлишок азоту. Детальніше читайте тут. Синоніми: Uric Acid, UA ..
1232
1 доба
автоматичний
60 грн
СЕЧОВИНА Короткий опис: Сечовина це активна речовина, яка є основним продуктом при розпаді білків. Накопичення сечовини та інших азотовмісних сполук у крові внаслідок ниркової недостатності призводить до уремії. Детальніше читайте тут. Синоніми: Urea Тип біоматеріалу: Венозна..
1234
1 доба
автоматичний
60 грн
ТРИГЛІЦЕРИДИ Короткий опис: Тригліцериди, або нейтральні жири – головні ліпіди крові, які є основним джерелом енергії для клітин організму. Детальніше читайте тут. Синоніми: Triglycerides Тип біоматеріалу: Венозна кров Метод: Ферментний, колориметричний Аналіз..
1236
1 доба
автоматичний
60 грн
ХОЛЕСТЕРИН Короткий опис: Холестерин (холестерол) – жироподібна речовина з групи стеринів (стеролів), який утворюється в печінці, а також надходить в організм із продуктами харчування. У крові і тканинах організму міститься у вільній та зв'язаний зі специфічними білками формах. Детальніше чи..
1238
1 доба
автоматичний
60 грн
ЛІПОПРОТЕЇНИ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ (ЛПВЩ) Короткий опис: Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ) – фракція ліпопротеїнів, що відповідає за перенесення холестерину з периферичних клітин у печінку, де холестерин переводиться в жовчні кислоти і виводиться з організму. Детальніше читайте тут. Синон..
1240
1 доба
автоматичний
100 грн
АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА (АЛТ) Короткий опис: Аланінамінотрансфераза (АЛТ) - фермент печінки, бере участь в обміні амінокислот. Поряд з аспартатамінотрансферазою (АСТ), АЛТ у великій кількості міститься в печінці, нирках, серцевому м'язі, скелетній мускулатурі. Детальніше читайте тут..
1246
1 доба
автоматичний
60 грн
АЛЬФА-АМІЛАЗА  Короткий опис: Амілаза – гідролітичній фермент, що розщеплює крохмаль і глікоген до мальтози. Амілаза продукується підшлунковою та слинними залозами і надходить у порожнину рота або просвіт дванадцятипалої кишки відповідно, де бере участь у перетравленні вуглеводів. Детал..
1248
1 доба
автоматичний
60 грн
АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА (АСТ) Короткий опис: Аспартатамінотрансфераза – це внітрішньоклітинний фермент класу трансаміназ, що бере участь в обміні амінокислот. Детальніше читайте тут. Синоніми: Aspartate aminotransferase, AST Тип біоматеріалу: Венозна кров Метод: Кінетичний Аналізатор..
1250
1 доба
автоматичний
60 грн
ГАМА-ГЛУТАМІЛТРАНСФЕРАЗА (ГГТ) Короткий опис: Гама-глутамілтрансфераза – мікросомальний фермент печінки і підшлункової залози, активність якого в крові підвищується при захворюваннях печінки і зловживанні алкоголем. Детальніше читайте тут. Синоніми: L- гама-глутамілтрансфераза, ГГТ, Gamma..
1252
1 доба
автоматичний
60 грн
Кисла фосфатаза (Acid phosphatase) — це фермент, що бере участь у реакціях обміну фосфорної кислоти при значеннях рН = 5,0 - 5,5. Кисла фосфатаза (КФ) каталізує гідроліз складних ефірів фосфорної кислоти та органічних сполук. Цей лізосомний фермент міститься практично у всіх тканинах. У людини..
1254
1 доба
автоматичний
42 грн
ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗА (ЛДГ) Короткий опис: Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) – гліколітичний внутрішньоклітинний фермент, який бере участь в оборотному перетворенні лактату в піруват і міститься в більшості тканин організму. Найбільша активність ЛДГ виявлена в нирках, міокарді, скелетних м'язах, мозку..
1258
1 доба
автоматичний
60 грн
ЛУЖНА ФОСФАТАЗА Короткий опис: Лужна фосфатаза – фермент класу гідролаз (ортофосфомоноестерфосфогідролаза), який в основному складається з трьох ізоферментних форм (гепатобіліарної, кісткової, кишкової), під час вагітності з'являється перехідна плацентарна форма. Детальніше читайте тут. С..
1260
1 доба
автоматичний
60 грн
АМІЛАЗА ПАНКРЕАТИЧНА Короткий опис: Ізофермент амілази, характерний для підшлункової залози. Детальніше читайте тут. Синоніми: Р-амілаза, Pancreas-Amylase Тип біоматеріалу: Венозна кров Метод: Ферментативний, колориметричний Аналізатор: HumaStar 600 (Human Gmb..
1264
1 доба
автоматичний
80 грн
ЗАЛІЗО Короткий опис: Залізо – один з найважливіших мікроелементів в організмі людини. Воно входить до складу гемоглобіну еритроцитів і таким чином бере участь у переносі кисню. Детальніше читайте тут. Синоніми: Iron, Fe Тип біоматеріалу: Венозна кров Метод: Фотометри..
1268
1 доба
автоматичний
60 грн
КАЛЬЦІЙ (СА) Короткий опис: Кальцій – найпоширеніший неорганічний елемент в організмі людини. Біологічна роль кальцію в організмі досить велика – як і магній, кальцій підтримує нормальний серцевий ритм і сприяє здоров'ю серцево-судинної системи в цілому. Детальніше читайте тут. Синоніми:&..
1270
1 доба
автоматичний
60 грн
КАЛІЙ  Короткий опис: Калій – основний катіон внутрішньоклітинної рідини, в якій міститься 98% калію всього організму. Калій обумовлює осмолярність цитоплазми і створює умови для протікання в ній біохімічних реакцій. Калій міститься в клітинах, регулює водний баланс в організмі і нормал..
1272
1 доба
автоматичний
60 грн
НАТРІЙ  Короткий опис: Натрій (Na+) – основний катіон позаклітинного простору, що знаходиться в усіх рідких середовищах організму (плазмі крові, шлунковому та панкреатичному соках, жовчі, кишковому соку, поті, спинномозковій рідині тощо) в іонізованому стані. Основна роль натрію в орган..
1274
1 доба
автоматичний
60 грн
МАГНІЙ Короткий опис: Магній – один з основних біологічно активних елементів, необхідних для нормального функціонування нервової та м’язової систем. Детальніше читайте тут. Синоніми: Magnesium, Mg Тип біоматеріалу: Венозна кров Метод: Фотометричний, колориметричний ..
1276
1 доба
автоматичний
60 грн
ФОСФОР НЕОРГАНІЧНИЙ (Р) Короткий опис: Фосфор – життєво важливий для людини мікроелемент, який є основною складовою всіх клітин організму. Він бере участь у більшості обмінних процесів організму і необхідний для формування тканин (особливо нервової та кісткової). Детальніше читайте тут. С..
1278
1 доба
автоматичний
60 грн
Пакетне дослідження "Печінковий профіль": Загальний білок, арт.1228 Білірубін-Загальний, арт.1222 Білірубін-Прямий, арт.1224 Білірубін-непрямий, арт.1314 Альбумін, арт.1220 Лужна фосфатаза (ЛФ), арт.1260 Аланінамінотрансфераза (АЛТ), арт.1246 Аспартатамінотрансфераза (ACT),..
1280
1 доба
305 грн
Пакетне дослідження «Нирковий профіль»: Креатинін, арт.1230 Сечова кислота, арт.1232 Сечовина, арт.1234 Загальний білок, арт.1228 Аналіз сечі загальний: 13 показників + мікроскопія осаду (глюкоза, кетони, рН, білок, нітрити, питома вага, уробіліноген, кров, лейкоцити, аскорбінова ки..
1281
1 доба
245 грн
Пакетне дослідження «Ліпідний профіль»:   Тригліцериди (ТГ або нейтральні жири), арт.1236 Загальний холестерин (або загальний холестерол), арт.1238 Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ (HDL) або α-холестерин), арт.1240 Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ (LDL) або β-холестерин..
1282
1 доба
190 грн
АНТИСТРЕПТОЛІЗИН–О Короткий опис: Антистрептолізин-О (АСЛ-О) – антитіла, які виробляються в результаті реакції на стрептолізин-О, що з'являється після початку хвороби, яка викликається стрептококами. Детальніше читайте тут. Синоніми: АСЛ-О, Antistreptolysin-O Тип біоматеріалу:&nbs..
1284
1 доба
50 грн
РЕВМАТОЇДНИЙ ФАКТОР (ЯКІСНО) Короткий опис: Ревматоїдний фактор – імуноглобулінові антитіла IgM, тобто білки, що виробляються імунною системою організму. Вони атакують власні тканини організму, помилково сприймаючи їх як чужорідні. Ревматоїдний фактор використовується в якості індикатора зап..
1285
1 доба
50 грн
С-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК (СРБ) ЯКІСНО Короткий опис: СРБ – білок гострої фази, індикатор пошкодження тканин при запаленні, некрозі, травмі. Синоніми: СРБ, СRP, C-reactive protein Тип біоматеріалу: Венозна кров Метод: Латексний експрес-тест для якісного та напівкількісного в..
1286
1 доба
50 грн
КАЛЬЦІЙ ІОНІЗОВАНИЙ Короткий опис: Кальцій іонізований – непов'язана з білками частина кальцію, яка знаходиться в сироватці крові і представляє його активну форму. Синоніми: Кальцій іонізований (вільний),  (Ca2+, Free Calcium, Calcium ionized) Метод: Іонселективний Ан..
1288
1 доба
автоматичний
80 грн
ХЛОРИДИ Короткий опис: Хлориди є основним аніоном позаклітинних рідин, знаходиться і в інших рідинах організму: шлунковому соку, соку підшлункової залози і кишечника, секреті сліпої кишки, поті, спинномозкової рідини. Хлориди – основний аніон, що компенсує вплив катіонів, перш за все, натрію..
1291
1 доба
60 грн
Пакетне дослідження «Анемія-2»: Ціанокобаламін (вітамін B12), арт.1301 Фолієва кислота (вітамін B9), арт.1299   Тип біоматеріалу: Венозна кров Кров заповнює весь організм людини та виконує багато життєво важливих функцій. Саме тому у випадку гематологічні порушення позн..
1724
1 доба
255 грн
Пакетне дослідження «Загальний біохімічний профіль»: Білірубін-Загальний, Білірубін-Прямий, Білірубін-непрямий, Загальний білок, Лужна фосфатаза (ЛФ), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (ACT), ​Креат..
1737
1 доба
340 грн